אנשיו של נשיא מצריים מוחמד מורסי, מינו  ביום ד' 8.8 שני עורכים ראשיים לשני העיתונים, המרכזיים של מצרים 'אל אהרם' Al Ahram, ו'אל גומוהריה' Al-Gumhuriya. עיתונאים מרכזיים בעיתונים אלה אמרו, כי בשעות האחרונות מונו עיתונאים המקורבים לאחים המוסלמים לתפקידים עריכה וכיסוי מרכזיים בעיתונים אלה. במקביל הוציא שר ההסברה המצרי סאלח עבדל-מקסוד  Salah Abdel-Maqsoud, צו האוסר על כל כלי התקשרות הממלכתיים במצרים לראיין פרשנים ישראליים.