אולמרט ופרץ מונעים מצה"ל להשלים את פעולותיו בצפון הרצועה נגד טילי הקסאם.