אוסמה בין לאדן בקלטת אודיו חדשה: בידוד ממשלת החמס, והפריצה הישראלית לכלא יריחו, הן הוכחות נוספות למלחמה הצלבנית שהמערב מנהל נגד המוסלמים.