איך התחרות ויריבות המרה בין סוחרי הנשק הישראליים, שיחקה לידיה של המדיניות האנטי ישראלית של הספרדים.