איראן הכול ספין אמריקני: פרסמה גרסה משלה להסכמות לוזאן, הסותרת את זו האמריקנית

בעוד נשיא ארה''ב אובמה, ושר  החוץ שלו ג'ון קארי, מדינאים, כולל ראש הממשלה בנימין נתניהו, ושורה ארוכה של פרשנים במערב מנופפים בארבעת עמודי המסמך שהושגו בדיוניים המרתוניים השבוע בלוזאן, וחלקם מגדיר אותם כפריצת דרך היסטורית ביחסי ארה"ב ואיראן, אומרים האיראניים כי לא קיימם ארבעה עמודים והסכמות כאלה, וכי מדובר בספין אמריקני.
כדי להוכיח את דבריהם פרסם משרד החוץ האיראני ביום שישי 3.4 את הגרסה האיראנית של נוסח ההסכמות שהושגו בלוזאן.
לא רק שלא מדובר בארבעה עמודים, אלא רק בעמוד וחצי, סותרת הגרסה האיראנית של החלטות בנושאים העיקריים של העשרת אורניום, הסרת הסנקציות, עתידם של המתקנים הגרעיניים האיראניים, אמצעי הפיקוח על המתקנים הגרעיניים (שתוארו על ידי הנשיא אובמה  'כחודרניים' intrusive), את דבריו של הנשיא אובמה  מיום ה' 2.4.  
המקורות האיראניים של תיקדבקה מביאים כאן את 12 הנקודות העיקריות המופיעות  במסמך האיראני  תחת הכותרת: לאיזה פתרונות איראן וששת המעצמות הגיעו?  What solutions did Iran and the P5+1 reach?.

לפרסום המסמך בטהרן יש שתי מטרות מרכזיות:
1. לסתור את דבריו של נשיא ארצות הברית אובמה על ההסכם.
2. להציג לדעת הקהל האיראנית, אשר איננה מודעת לרשימת ההישגים האמריקנית  את הישגי ההנהגה המדינית האיראנית בלוזאן. מלחמת גרסאות אמריקנית-איראנית זו מלמדת רק על דבר אחד. בלוזאן לא הושגו הסכמות בין ארה"ב ואיראן לגבי התוכנית הגרעינית האיראנית, ולא נחתם שום הסכם או נייר עבודה.

להלן הנקודות העיקריות במסמך האיראני:    

 •  כור המים הכבדים יישאר. אין אף מילה אחת  בנייר העובדות האיראני מדבריו של הנשיא אובמה כי כור המים הכבדים באראק Arak יתוכנן מחדש ויהפוך לכור מחקר בנושא המים הכבדים. הכור לא יפיק פלוטוניום ממנו אפשר יהיה לבנות נשק גרעיני. להפך, מדובר על הקמת גוף בינלאומי אשר יפעל בפיקוחה של איראן שיקבע כיצד הכור יפעל. בעוד הפקת הפלוטוניום תופחת (לא נקבעו כמויות), הפעילות של הכור תגדל בצורה משמעותית. in addition to decreasing the amount of plutonium production, the efficiency of the Arak reactor will be increased significantly
 • מייד לאחר שייושמו כל הפתרונות (שהצדדים הגיעו אליהן) של ההסכם כל החלטות האו"ם (בקשר לסנקציות על איראן) תבוטלנה, וכל הסנקציות הכלכליות והפיננסיות של ארה''ב ואירופה יופסקו. כמו כן תוסרנה באופן אוטומטי כל הסנקציות שהוטלו על ידי האו"ם. הסעיף כולל רשימה ארוכה מאוד של מוסדות פיננסים ואישים איראניים מהם הסנקציות יורדו מיד. כאן-נעלם לחלוטין כל הקטע מהמסמך של אובמה האומר, כי הסנקציות יוסרו רק לאחר שמנגנוני הפיקוח ייקבעו כי אכן איראן ממלאה אחר כל סעיפי ההסכם, וכל ההגבלות שהוטלו עליה אכן בוצעו.
 • ארצות הברית והמעצמות התחייבו (בלוזאן) בפני איראן, כי עם ביטול הסנקציות הן לא תוחזרנה ולא תוטלנה שוב פעם על איראן. הנשיא אובמה אמר בדיוק את ההפך. לדבריו אפשר יהיה להחזיר את הסנקציות בכל שלב בו יתברר כי איראן איננה ממלאה את התחייבויות שקבלה עליה-לפי המסמך האמריקני שאיראן איננה מכירה  בו.
 • אין בהסכם שהושג (בלוזאן) שום התחייבות משפטית.  The package containing these solutions does not have legal binding, אלא הוא משמש רק כנייר רקע להמשך המו"מ. במילים אחרות, למרות דברי אובמה כי בלוזאן הושג הסכם היסטורי, לפי הגרסא האיראנית שום דבר מחייב לא הושג בשיחות לוזאן.
 • שום פעולה באף אחד ממתקני הגרעין האיראניים לא תיפסק. שום מתקן לא ייסגר, או (שהעבודה בו) תושהה. תימשך הפעילות הגרעינית האיראנית בכל המתקנים הגרעיניים כולל בפורדו, נאטנז, איספהן, ואראק. ציטוט המקור: none of the nuclear facilities or related activities will be stopped, shut down, or suspended, and Iran’s nuclear activities in all of its facilities including Natanz, Fordow, Isfahan, and Arak will continue.
 • כל פעילות העשרת האורניום תימשך בתוך איראן, אשר תורשה להמשיך בייצור  תעשייתי של דלק גרעיני. כאן בגרסה האיראנית של נייר ההסכמות, מדובר על המשך ייצור מוטות דלק גרעיניים להפעלת הכורים הגרעיניים. ממוטות אלה אפשר להפיק פלוטוניום.
 • איראן תורשה להפעיל 5,000 סרכזות בנטאנז במשך 10 שנים, שתעשרנה אורניום לדרגה של 3.67 אחוז. (פרט זה זהה למסמך של הנשיא אובמה). שאר הסרכזות שבידי האיראנים תשמשנה כרזרבה ממנה יילקחו סרכזות להחלפה במקום אלה שיינזקו.  הנשיא אובמה אמר כי הסרכזות האיראניות הנוספות  יועמדו תחת פיקוח של ה-IAEA, או שתפורקנה.  כמו כן אומר נייר העובדות האמריקני, כי איראן לא תורשה להחזיק בסרכזות מתקדמות. הנקודה הבאה האיראנית סותרת קביעה זו.
 • איראן תמשיך במחקר ובפיתוח הסרכזות המתקדמות מהדגמים  of IR-4, IR-5, IR-6, and IR-8 centrifuges. לפי המסמך האמריקני על איראן תיאסר עבודה כזו.
 • המתקן הגרעיני התת-קרקעי בפורדו Fordo, יהפוך למרכז מחקר בתחומי הפיזיקה והגרעין, ויישארו בו יותר מ-1,000 סרכזות. ( מלבד המילה 'יותר' שמשאירה פתח להפעלת סרכזות נוספות- עד לנקודה זו הדברים זהים בשני ניירות העבודה). שתי אשכולות של סרכזות תמשכנה להעשיר אורניום.  More than 1,000 centrifuge machines and all related infrastructure in Fordow will be preserved and maintained, out of which two centrifuge cascades will be in operation. הנשיא אובמה אמר כי בפורדו תיפסק לחלוטין כל פעולה  של העשרת אורניום.
 • מפעל המים הכבדים (ליד כור הפלוטוניום באראק) ימשיך לפעול ללא שינוי, במתוכנת כפי שפעל בעבר.  the factory for the production of heavy water will continue to function as it has in the past.
 • איראן תיישם באורח זמני את הפרוטוקול הנוסף Additional Protocol (של האמנה למניעת הפצת נשק גרעיני-NPT), אבל רק כאמצעי זמני לבניית אמון. דברים אלה עומדים בניגוד להודעות האמריקניות, כי איראן תקבל על עצמה בצורה מלאה את יישומו של הפרוטוקול הנוסף. עוד קובע הנייר האיראני, כי ההחלטה לחתום על הצטרפות לפרוטוקול הנוסף תהייה אך ורק בסמכותו של נשיא איראן.
 • כאשר ההסכמים ינוסחו וייחתמו סופית הם יבואו לאישורה של מעוצת הביטחון של האו"ם.
   

 
 

 

Print Friendly, PDF & Email