איראן וסוריה מטילות סנקציות וחרם על פעולות חברות מערביות שיש בהן הון יהודי, ועל חברות ישראליות בינלאומיות.

מיוחד ובלעדי למקורות האיראנים של תיקדבקה: שר החוץ של איראן מנוצ`ר מוטאקי Manouchehr Mottaki (בתמונה), הציג ביום ב` 2.10, יום הכיפורים, לפני בית הנבחרים האיראני המג`ליס 7 כרכים ושני כרכים נספחים נוספים שהוכנו על ידי איראן וסוריה, ובהם מצויה רשימת כל החברות בעולם בהן יש הון ובעלי מניות יהודים, או ישראליים, שיש להן קשרים, או שהן פעולות בישראל תחת שמות אחרים. מוטאקי אמר כי חובתה של הרפובליקה האיסלמית האיראנית היא לפעול במסגרת סעיף 8 של החוק האיראני לתמיכה בעם הפלסטיני למנוע מחברות אלה לפעול בעולם המוסלמי. המקורות שלנו מוסרים כי בכך חשף המשטר בטהרן את תוכניותיו להטיל חרם עולמי נרחב על חברות מערביות בהן יש הון יהודי וישראלי ועל חברות ישראליות, בתגובה לצעדים הכלכליים הננקטים כבר על ידי ארצות הברית לבודד את איראן בשווקים הפיננסים הבינלאומיים. איראן מתחילה כבר עכשיו להפעיל חרם זה כהכנה לכך שמועצת הביטחון של האו"ם תטיל סנקציות כלכליות על איראן עקב סירובה להפסיק להעשיר אורניום.
המקורות האיראנים שלנו מוסרים כי הופעתו של מוטאקי במג`ליס והצגתם בפעם הראשונה בפומבי של 9 הכרכים (2 הכרכים הנספחים מוקדשים לחברות ישראליות,) נקבעה יומיים לאחר שבית הנבחרים האמריקני קבל ביום ו` 29.9, חוק המאריך את הסנקציות הכלכליות האמריקנית המוטלות על איראן.
טהרן גם הגיבה בדיון במג`ליס ביום ב` על הידיעות המגיעות מוושינגטון ולפיהן מתקיימים דיונים בין הבית הלבן והסנט על הרחבת הסנקציות כלפי חברות זרות המקיימות קשרים עסקיים עם איראן. הצעת החוק להרחבת הסנקציות כוללת גם סעיף האוסר על חברות אמריקניות הרשומות במקלטי מס שמחוץ לארצות הבריתoffshore subsidiaries of U.S. companies, לבצע עסקים עם איראן.המקורות של תיקדבקה מוסרים כי הבית הלבן מתנגד להכנסת סעיף כזה לחוק.
מוטאקי אמר לחברי המג`ליס, כי משרד החוץ האיראני יכין מעתה כל שנה רשימה של חברות ומוסדות ישראליים אשר החוק האיראני אוסר על פעילותן בעולם המוסלמי. ברשימה זו אמר מוטאקי, תחשופנה איראן וסוריה את זהותן האמיתית של החברות הישראליות גם אם הן פועלות בשווקי העולם תחת שמות המסתירים את זהותן האמיתית.
מוטאקי דיבר גם בהרחבה על חברות בינלאומיות `בהן מושקע הון ציוני`, שיש לו שתי מטרות.
1. לקדם את ההשפעה היהודית והציונית ברחבי העולם.
2.לחדור באמצעות החברות ותנועות ההון אל שווקי המזרח התיכון והמפרץ הפרסי.
איראן תעשה ככל יכולתה, אמר מוטאקי, כדי להלחם בתופעה זו. לשם כך תגביר איראן את פעולתה במסגרת ארגון החרם המוסלמי על ישראל ה-OIC.
בסיום דבריו הגיש שר החוץ האיראני את 9 הכרכים לסגן יו"ר המג`ליס מוחמד ראזה באונאר Mohammad-Reza Bahonar.
המקורות של תיקדבקה מוסרים כי בעוד כי בעוד האיראנים עושים עבודת מטה מאורגנת היטב כדי להדוף את הלחץ הבינלאומי עליהם, לא במשרד ראש הממשלה ולא במשרד החוץ נעשית כל עבודה שהיא בנושאים אלה. בירושלים לא היו מודעים בכלל לדיון שנערך במג`ליס, ולכך שאיראן וסוריה החלו להפעיל כבר חרם כלכלי על חברות יהודית וישראליות, או חברות שעומדות בקשרים עם ישראל.

Print Friendly, PDF & Email