`אלפי הטעויות הטקטיות` של קונדוליסה רייס במלחמה בעיראק, ואיך הן מתקשרות עם האפשרות כי בממשלת אולמרט יכהנו ארבעה מראשי ממסדי המודיעין הישראלי.