אל קעידה פרסם צו גיוס להמונים המוסלמים לבוא ולהלחם בישראל.