אנשי אחמדי-נז`אד ומשמרות המהפכה השתלטו על מטה ספירת הקולות במאמץ לשנות את תוצאות הבחירות.