ארגון אל קעידה בעיראק מוסר כי הוציא להורג את שני עובדי השגרירות המרוקנית שהחזיק כבני ערובה.