בבגדאד משתוללת מלחמת אזרחים שיעיית-סונית, ואין שום כוח שעוצר את ההתדרדרות ושפיכות הדמים.