בין 4 הנושאים העיקריים החשובים לממשל בוש באנאפוליס, המשך כהונתו של אולמרט, כראש ממשלה בירושלים.