בית החולים `הדסה` הכחיש את הידיעות והשמועות כי ראש הממשלה אריאל שרון פקח את עיניו. הרעה במצבו של ראש הממשלה אריאל שרון שעבר ביום א` 15.1 בערב, ניתוח בגרונו כדי ליצור פתח שבאמצעותו הוא יוכל לקבל אוויר. שרון עבר גם מיפוי CT נוסף. הניתוח נועד לשם הכנסת צינור לקנה הנשימה. ניתוח כזה מבוצע במקרים של חוסר הכרה ממושך או ניתוחי ראש, כאשר החולה עומד בפני אשפוז ממושך.