בלילה, מטח של 7 טילי קסאם על שדרות, ניר עם, וחבל אשכול. 3 טילים התפוצצו בשכונות שנות בשדרות. 2 טילים התפוצצו בניר עם וגרמו לשרפה. בחבל אשכול הטילים התפוצצו בשטחים ריקים. יש 2 פצועים קל, 10 נפגעי חרדה, ונזק כבד לבתים. אחה"צ, נורה טיל קסאם לעבר אשקלון. הג'יהאד האיסלמי לקח אחריות.