בלעדי ומיוחד למקורות של תיקדבקה ודבקה-נט-וויקלי DNW בוושינגטון: הנשיא ג`ורג בוש הורה עוד במחצית השנייה של חודש אוגוסט, כאשר המלחמה בלבנון הייתה בעיצומה, לכל זרועות המודיעין האמריקניים ב`הוראת נשיא סודית`, secret directive, לערוך עדכון מחדש של הערכת חוסנה הלאומי של ישראל the National Intelligence Estimate, NIE, הערכה שעל בסיסה נקבעים מערכות יחסיה האסטרטגים של וושינגטון עם כל מדינה. ההערכה מודיעינית זו כללה הערכה לגבי חוסנה הפנימי של ישראל, יכולתה לפעול ולתפקד בזמן מלחמה, תפקוד הממשלה בישראל, ויכולותיו המבצעיות של צה"ל. הנשיא ביקש כי ההערכות אלה תוצגנה לפניו במשך חודש ספטמבר. זו הפעם הראשונה ב-58 שנות קיומה של מדינת ישראל, שנשיא אמריקני מורה לעשות בדיקה אסטרטגית מעין זו לגבי ישראל. המקורות של תיקדבקה ודבקה-נט-וויקלי בוושינגטון מוסרים כי הבדיקה הסתיימה בימים אלה ותוצאותיה, שהן קשות מאוד לישראל, הוגשו כבר לנשיא. המקורות שלנו מוסרים כי ב`הוראה לחקור`, הנשיא מגדיר את מטרת הבדיקה, בצורך להבהיר ולהגיע למסקנה האם כשלון תפקודם של ממשלת ישראל וצה"ל במלחמה היא תוצאה של תקלות בהפעלת כוחות צבאיים שאותם אפשר לתקן, או תוצאה של סימפטומים עמוקים יותר לתהליכים תת-קרקעיים המתרחשים בחברה הישראלית. ב-3 לאוגוסט אמר הנשיא ג`ורג בוש, לקונדוליסה רייס, שרת החוץ האמריקנית, בואי נפסיק את המלחמה. הישראלים האלה, זה לא מה שחשבנו. להלן הפרטים המלאים: