במשך יום א` ובלילה, הועלתה רמת הכוננות במוצבי צה"ל וביישובים הישראלים לאורך גבולות ישראל עם סוריה ולבנון. הכוחות נצטוו להיות מוכנים להתקפות של חיזבאללה, לאחר שהובחנו תזוזות והכנות של כוחות הארגון לקראת עריכת פיגוע גדול, או פעולה צבאית שתתבצע סימולטאנית בכמה מקומות לאורך הגבול. כן חודשה ההתרעה מפני חטיפות של חיילים ואזרחים.