בשבת 19.7 החלו בז'נווה, השיחות הישירות בין 5 המעצמות הגדולות כולל ארצות הברית וגרמניה, ואיראן. שיחות אלה מהוות את המפנה האסטרטגי האמריקני הדרמטי ביותר במזרח התיכון מאז הפלישה האמריקנית לעיראק ב-2003.