בשבת, 22.9, יום הכיפורים, סוכל פיגוע גדול בתל-אביב. פלסטיני משכם העובד במסעדה בעיר, הוביל את כוחות הביטחון אל בנין שם הוסתרה חגורת הנפץ. המתאבד נתפס עוד קודם לכן במחנה בית עין אילמא. בקסבה בשכם נתגלתה בשבת, על ידי כוח צנחנים, מעבדת נפץ גדולה של החמס. המעבדה פוצצה.