גוברת המתיחות הצבאית בין ישראל ומצרים לאורך ציר פילדפי. המצרים העבירו לגבול אלפי חיילים בניגוד להסכמים עם ישראל.