דו"ח חיזבאללה על חיסול מורנייה: המוסד הישראלי הצליח להגיע אליו באמצעות הפלסטינים אתם מורנייה קיים מגעים.

בלעדי ומיוחד למקורות המודיעיניים של תיקדבקה: להלן פרסום ראשוני ובלעדי של דו"ח החקירה של חיזבאללה מי חיסל? וכיצד חוסל עימד מורנייה? המסקנה המרכזית של החקירה היא, כי המוסד הישראלי הצליח ליצור קשרים ולקבל מידע על תנועותיו של מורנייה, מהמנהיגים ומאנשי המבצעים הפלסטינים אתם הוא נפגש לאחרונה בביירות, ובדמשק, לצורך תיאום פעולות טרור נגד ישראל. הדו"ח קובע כי הפלסטינים שנפגשו עם מורנייה, לא ידעו את זהותו האמיתית, מאחר והוא הופיע לפניהם כאיש מודיעין איראני בכיר בשם חאג' רדואן, הפועל בתוך מפקדת חיזבאללה בביירות. המידע הזה הועבר לידי רשתות של המוסד הפועלות כיום בתוך דמשק, וביירות, ואלה העבירו אותו למפקדת המוסד בתל-אביב. גם המוסד לא ידע מיהו חאג' רדאון, קובע הדו"ח. אולם כאשר החל להצטבר מידע על האיש, על צורת התנהגותו, ועל תוכן מגעיו עם המנהיגים הפלסטינים, ביניהם מנהיג החמס חלאד משעל, הגיעו במוסד לידי מסקנה כי המדובר בעימד מורנייה.
שתי הנקודות המרכזיות, כך קובע דו"ח החקירה של החיזבאללה, אשר הסגירו את זהותו האמיתית של חאג' רדואן כעימד מורנייה, היו מבצעי הטרור עליהם דן עם המנהיגים הפלסטינים, ואמצעי הביטחון האישיים בהם היה נוקט.
1. חאג' רדואן, דן עם המנהיגים הפלסטינים בביצוע פעולות צבאיות-טרור המוניות נגד מטרות בישראל, תוך תיאום עם איראן, וחיזבאללה. נדונו היקף הפעולות, ורשימת המטרות. הכספים, אמצעי הלחימה, וכוח האדם הדרוש לביצוען. דרכי התיאום שהוצעו לפלסטינים עם טהרן וביירות, וגם שיטות הפעולה שנדונו, היו מתאימות למודוס אופוראנדי של אדם אחד בלבד, עימד מורנייה.
2. חאג' רדואן היה מופיע לפגישות עם הפלסטינים בביירות ובדמשק, לבדו ללא שומרי ראש. מנהיג הטרור היחיד במזרח התיכון, וגם מחוצה לו, אשר שיטת אבטחת הסודיות של תנועותיו, וההגנה העצמית שלו, התבססה על אפס שומרי ראש, שידעו על תנועותיו, ואבטחו אותו, הייתה ייחודית לעימד מורנייה. מאחר וסוכני המוסד הישראלי עקבו אחר תנועותיו של האדם הבודד אתו נפגשו הפלסטינים, זו הייתה רק שאלה של זמן עד שהמוסד יגיע למסקנה כי המודבר בעימד מורנייה.
דו"ח החקירה קובע עוד, כי ברגע שבמוסד החליטו כי מדובר בעימד מורנייה, ניתנה הוראה לצוות מחסלים שעמד במצב הכן במערב אירופה לצאת מיד למזרח התיכון. הצוות התפצל לשניים. חלק מהצוות הגיע לדמשק, וחלק אחר הגיע לביירות.
עובדה זו קובע דו"ח החקירה של חיזבאללה, אינה משאירה מקום לספק כי המוסד הוא שחיסל את מורנייה.
הסיבה העיקרית למסקנה זו היא: באותה שיטה של חדירה באמצעות הפלסטינים, השתמש המוסד לפי דו"ח החקירה, בחיסולם של עלי חסן דייב ב-1999. בחיסולו של עלי חוסיין סאלח, ב-2003. ובחיסולו של ראלב עלאווי, ב-2004. כל השלושה, היו אנשי הקשר של חיזבאללה עם הפלסטינים, לצורך תיאומים מבצעיים.
המקורות של תיקדבקה מציינים, כי הדו"ח מנקה את חיזבאללה מהחשד, כי הייתה בגידה בין שורותיו, באמצעותה המוסד הצליח לחדור אל הארגון. הדו"ח גם קובע, כי הפעם הראשונה, וגם האחרונה, שהמוסד הצליח לחדור אל תוך ארגון הטרור, היה ב-1992, כאשר ישראל הצליחה לחסל את מנהיג הארגון עבאס מוסאווי.

Print Friendly, PDF & Email