האיראנים מזרימים נשק לעיראק. הופעה ראשונה של ארגוני טרור שיעיים.