האמת על מצבו הרפואי של אריאל שרון.

תיקדבקה: בדווחו לציבור הישראלי ביום ב` 26.12, על מצבו הרפואי של ראש הממשלה אריאל שרון אמר פרופ` תמיר בן חור, מנהל המחלקה הנירולוגית `בהדסה`, כי ביום הראשון לשבץ המוחי של ראש הממשלה, הוא לא יכול היה לתפקד. היה לו קושי בדיבור, הוא היה מבולבל. הוא לא היה מסוגל לקבל החלטות. אלה הם הדברים בדיוק שדיווח תיקדבקה ב-19.12 יום לאחר אשפוזו של ראש הממשלה. אולם אלה הם בדיוק הדברים ההפוכים לגמרי שמסרו בראיונות שונים שר האוצר אהוד אולמרט שאמר בשום שלב שהוא לא התעוררה שאלה של מינוי ממלא מקום, משום אריק היה כל הזמן בהכרה מלאה ובכושר מלא.` עוד הוסיף דמיונו המפתיע של שר האוצר שאמר בהתפעלות, `כי עד כמה שאני מכיר את אריק הוא כבר רוקע ברגליו, ובקולו הרועם דורש מרופאיו לחזור מיד לעבודה.`
אותם הדברים אמורים לגבי יועצו ואיש סודו של אריאל שרון עו"ד דב וייסגלס, שמספר שעות אחר אשפוזו של שרון אמר בחצר בית החולים `כי מצבו של ראש הממשלה מצוין, הוא מדבר בערנות ובחוש הומור עם כל הסובבים אותו. גם מזכיר הממשלה ישראל מימון אמר כי ראש הממשלה תודרך לגבי המצב ברצועת עזה. כאשר נשאל האם עלתה השאלה של מינוי ממלא מקום לראש הממשלה אמר מזכיר הממשלה כי מצבו של ראש הממשלה הוא כל כך טוב ששאלת ממלא המקום איננה שאלה רלבנטית. וכל זאת בזמן, שלפי דברי הרופא המטפל בשרון ראש הממשלה היה מבולבל ולא היה מסוגל לקבל החלטות.
למול דבריו של פרופ` תמיר בן חור, אשר העמיד את חבורת האנשים שמסביב לראש הממשלה באור של שקרנים, כל מה שהיה לאנשי לשכת ראש הממשלה לומר הוא, `כי הם שמעו מהרופאים דברים אחרים`. כלומר לא הם השקרנים אלא רופאי בית החולים `הדסה` שטיפלו בראש הממשלה.
לא רק שמדובר במעשה ובתגובה של פחדנות שלא היה עובר בשום מדינה אחרת בעולם, מלבד הגרועות שבדיקטטורות, אלא לנגד עיננו מתגלה חבורה בלתי אחראית של אנשים אשר מוכנים היו להמר על גורלה וביטחונה של מדינת ישראל תמורת שיקוליהם הפוליטיים האישיים.
מה היה קורה אם באותן שעות שאריאל שרון `לא היה מסוגל לקבל החלטות`, כדברי פרופ` תמיר בן חור, אל קעידה הייתה תוקפת תל-אביב כפי שתקפה ב-9/11 את ניו יורק ואת וושינגטון? מה היה קורה אם באותו ערב, טהרן הייתה מחליטה לשגר טילי שיאהב 3 לעבר ישראל? מי היה מקבל באותם רגעים את ההחלטות הגורליות מה לעשות וכיצד להגיב? לפי המצב שיצרו אנשי לשכת ראש הממשלה התשובה היא ברורה, לא היה איש במדינה שהיה מקבל את ההחלטה הדרושה.
אחד הדוברים הנמרצים ביותר בעת אשפוזו של ראש הממשלה `בהדסה`, היה עו"ד רוני בראון, שחזר ונשאל בראיונות הרבים שנתן מי מוסמך לפי החוק לקבוע ממלא מקום לראש הממשלה במקרה ונבצר ממנו למלא את תפקידו? בהעמידו פנים תמימות להפליא ענה בראון, כי החוק בנקודה זו הוא ברור מאוד. מזכיר הממשלה ומזכירו הצבאי של ראש הממשלה שומעים מרופאיו של ראש הממשלה כי הוא אינו מסוגל למלא את תפקידו. הם פונים מיד אל ממלא מקומו ומודיעים לו את אשר הרופאים אמרו להם, ומזמינים את ממלא המקום לתפוס את כסא ראש הממשלה ולהתחיל במילוי תפקידו.
מבלי להיכנס ל`קביעה` שאין לה כל בסיס לפיה פקיד ממשלתי וקצין בצה"ל הם הממנים, לדעת בראון, מממלאי מקום לראש ממשלה בישראל, נשאלת השאלה מדוע מזכיר הממשלה לא פעל כפי שהיה צריך לפעול ולא כינס מיד את הממשלה להחליט מי ימלא את מקומו של שרון. התשובה ברורה.
זה לגבי העבר. ומה לגבי העתיד?
חוגים רפואיים אומרים לנוכח הגל השני של דיווחים אופטימיים מטעים ששטף אותנו ביום ב`, כי ראש הממשלה אריאל שרון יצטרך להפסיק לקבל את הזריקות או הרפואות למניעת קרישת דם, לפחות שבוע לפני שייכנס לבית החולים לצנתור. אי אפשר לבצע את הצנתור אם אריאל שרון ימשיך לקבל את הזריקות, מאחר וקיימת סכנה כי הוא יכול לדמם בצורה שלרופאים לא תהייה שליטה על כך. אם הרופאים רוצים לקחת על עצמם אחריות יתר הם יכולים לקצר תקופה זו של אי מתן התרופה למניעת קרישים לארבעה עד חמישה יום. כלומר בתקופה זו ובעת הצנתור קיימת סכנה של הופעת קרישים.

Print Friendly, PDF & Email