החמס עורך הכנות להשתלט על כוחות הביטחון הפלסטינים.