החמס קורא לחטיפת ישראלים ויהודים בחו"ל, ולעימות כללי עם צה"ל.