היחידה ללוחמת טרור הפולנית שחררה 3 נערים ישראלים שנלקחו בני ערובה על ידי איש ממוצא ערבי.