המטרה האמתית בפעולת העוקץ ב-JFK, היא לא פיצוץ נמל התעופה, אלא הניסיון לעלות על עקבותיו של המומחה של אל קעידה לפצצות רדיאקטיביות, עדנאן שוקריג'ומעה Adnan Gulshair El Shukrijumah.