הממשלה קבלה ביום א` החלטה אולם לא פרסמה אותה עד יום ג` 7.6 בערב, כי במידה ושדרות תופגז עוד פעם בטילי קסאם, יגיב צה"ל בירי ארטילרי על בית חנון בצפון הרצועה. זה ניסיון ראשון של הממשלה להעמיד אולטימאטום בפני הפלסטינים להפסיק את ירי הקסאמים על שדרות, וליצור מאזן אימה. הממשלה קבעה כי תושבי בית חנון יוזהרו מפני ההפגזה העומדת לנחות על העיר ויתבקשו לפנות אותה. המקורות שלנו בעזה מוסרים כי ישנן משפחות פלסטיניות שהחלו עוזבות כבר את העיר. מקורות צבאיים: ההחלטה מדברת במפורש על ירי קסאמים על שדרות מול ירי ארטילרי של צה"ל על בית חנון. החלטת הממשלה וההוראות שהצבא קיבל אומרות למעשה כי כל ירי קסאם על ישובים ישראליים אחרים לא ייענה בצורה דומה. החוגים הצבאיים מוסיפים כי תגובת צה"ל לא תהייה אוטומטית, והרבה תלוי בכמות הטילים שישוגרו לעבר שדרות ובטיב הפגיעות.