המקורות הצבאיים של תיקדבקה: התגבר ירי טילי הגראד על אשקלון, והקסאם על שדרות.