הפנטסייר-Pantsyr-S1 הוא שעמד במרכז הדרמה והפעילות האווירית-הצבאית שהתרחשה בשמי סוריה. מערכות הנ"מ האיראניות והסוריות פרוצות.