הפת"ח-גדודי אל אקצא טוענים בהודעה שפרסמו ביום ד` 28.6, כי הם חטפו ישראלי שלישי, בן 62, תושב ראשון לציון. עתה בודקים אם המדובר בנוח איסקוביץ` מראשון לציון הנעדר מביתו כבר יומיים. כוח גדול של יחידת דובדבן כיתר אחה"צ 4 בניינים, ביניהם בנין מטה הפת"ח בעיירה הפלסטינית אל בירה במזרחה של רמאללה. במקום נשמעו יריות וקולות נפץ. חלק מקולות הנפץ היו ממטענים קטנים שהופעלו על ידי אנשי דובדבן במטרה לפרוץ דלתות וקירות. נעצר איש פת"ח הקשור או שיש לו מידע על חטיפתו של אליהו אשרי.