התפשטות והעמקת פעילות אל קעידה בירדן הביאה לחילופי גברי בראשות המודיעין הירדני.