התקפת השריון ומכוניות התופת של החמס בכרם שלום ובנירים, היא התקפת השריון הראשונה במלחמה העולמית בטרור על צבאות סדירים.