וועדות ההתנגדות העממית בלילה: חטפנו מתנחל ישראלי בגדה. הוא הובא לשכם. אין אישור ממקור ישראלי לידיעה זו.