חשש מהתחממות צבאית בגבולות ישראל, סוריה, ולבנון, לאחר שנשיא סוריה בשאר אסד נכשל למנוע את התחלת פעולתו של בית הדין המיוחד של האו"ם לרצח ראפיק חארירי.