טדי קולק מתווך המודיעין intelligence broker העיקרי בין ארה"ב וישראל.