טכסי העלאות בדרגה סיטונאיות בצה"ל.

מיוחד ובלעדי למקורות הצבאיים של תיקדבקה: בשבועיים האחרונים נערכים, כמעט כל לילה, במחנות צה"ל ובאולמות סגורים ברחבי הארץ, כנסים של יחידות צה"ל שלקחו חלק במלחמה בלבנון, ובמרכזם טכסי העלאות בדרגה נרחבות, המוגדרות על ידי הקצינים שהשתתפו בכינוסים אלה `ללא תקדים`. ס"גמים וסגנים רבים מועלים לדרגת סרנים, סרנים מועלים לדרגת רבי סרנים, רבי סרנים מועלים לדרגת סגני אלופים. בכנס האחרון מסוג זה שנערך השבוע בקרית גת, הועלו בעת ובעונה אחת, 7 רבי סרנים לדרגת סגן אלוף, ו-21 קצינים אחרים הועלו לדרגת רבי סרנים. המקורות הצבאיים שלנו מדווחים כי קצינים רבים מותחים ביקורת קשה על טכסים אלה, על תוכנם, ועל צורת ניהולם. הקצינים אומרים כי בתקופה קצרה של שבועיים, הועלו בצה"ל בדרגה `כמה מאות של קצינים`. `בצה"ל הולכת חגיגת דרגות גדולה`, אמר אחד הקצינים שהועלה בדרגה. קצין אחר אומר: `למרות שבצה"ל נהוג להעלות בדרגות לאחר מלחמה, הפעם הדברים לא נראים ולא מריחים טוב. נראה כי מי שהוא למעלה מנסה להעלות את המורל ומצב הרוח הקשה השורר ביחידות באמצעים מלאכותיים`. לדברי הקצינים, תוצאות המלחמה, שעדיין לא הסתיימה לדעתם, אינן מצדיקות העלאות סיטונאיות כאלה בדרגה.
לדבריהם לא הצבא, ולא היחידות סיימו עדיין את תחקירי המלחמה ואת לימוד וברור הפרטים המדויקים על מה שהתרחש בה באמת. ביחידות רבות נמצאים התחקירים רק בראשיתם. המפקדים שצרכים להמליץ על העלאה בדרגה, הם אותם קצינים הצרכים לערוך תחקירים אלה, להופיע בהם, ואף להופיע בפני וועדת וינוגרד. קיים חשש כבד כי קצינים אלה יקדמו בדרגות את הקצינים התומכים בקו ובהסברים שלהם על אירועי המלחמה, ואילו את הקצינים הידועים כמותחי ביקורת, או שכאלה שסבורים כי מהלכי המלחמה היו מוטעים, לא יקדמו בדרגה כמו את האחרים, למרות שהם תרמו לא פחות למאמץ המלחמתי.
הקצינים מוסיפים ואומרים כי כמה גורמים שאתם הם דיברו במטכ"ל על הנושא אמרו להם, כי העלאות בדרגה נערכות משום שהרמטכ"ל רב אלוף דן חלוץ והאלופים סבורים כי לקצינים שהשתתפו בלחימה מגיע פיצוי כספי עבור המלחמה, וזו הדרך היחידה להעביר זאת לידיהם, לאחר שמשרד האוצר דחה את ההצעה לשלם להם מענק מלחמה מיוחד.
קצינים אחרים מציינים כי דברים אלה נשמעים להם `כתירוץ דחוק`. קצין המקבל דרגת סגן אלוף לא רק שמקבל משכורת גבוהה למשך שנים רבות, אלא גם רכב והטבות רבות אחרות. הצבא עדיין לא פתר את בעיית מציאת התקציבים לשם אימון יחידות הסדירות והמילואים, אומרים הקצינים, אולם הוא כבר מוציא את הכספים שניתנו לו לשם כיסוי הוצאות המלחמה על תשלומים ארוכי טווח לבעלי דרגות חדשות.
קצינים אחרים אמרו לתיקדבקה כי הצבא ממהר להעלאות את הקצינים בדרגה, משום שהאוצר מתכונן להוציא מידי צה"ל ולהעביר לידיו את הפיקוח על התקנים בצה"ל, כולל על העלאות בדרגה, בסוף שנה זו או בתחילת השנה הבאה. טכסי העלאה בדרגה באים להקדים תרופה למכה, ולהעמיד את האוצר בפני עובדות שאותן הוא לא יוכל לבטל.
אולם גם קצינים אלה מותחים ביקורת ואומרים כי `כי זה לא הזמן לחגיגות וטפיחה עצמית על השכם בצה"ל`.

Print Friendly, PDF & Email