ישראל שיגרה לווין מכ"ם מתקדם, שיכול לעקוב אחר התוכנית הגרעינית האיראנית.