כאשר גלגל המלחמה מתהפך לטובתו של צה"ל , שולפת איראן את הנשק הסודי שלה במלחמה, עימד מורנייה.