כוחות צה"ל הפועלים בצפון רצועת עזה, נתקלו והרגו בצהרים שני פלסטינים חמושים. כוח צה"ל המורכב מטנקים, דחפורים, וחיל רגלים משוריין של חיילי גבעתי חצה ב-7:00 בבוקר את גבול רצועת עזה באזור המשתרע בין נחל עוז ולמעבר קרני. בשלב זה נע הכוח ברצועת 500 המטרים בשטח הפלסטיני בה התנועה לפלסטינים הייתה אסורה. באורח רשמי מוגדרת הפעולה כפעולה לטיהור צירי כניסה לצפון הרצועה, חיפוש מנהרות, ומטעני צד. הכוח השתלט על כמה חוות חקלאיות פלסטיניות.