כשהיא מצויה בשיכרון כוח ומשתמשת בדמגוגיה, מעניקה ציפי ליבני לגיטימציה לפלסטינים לתקוף את חיילי צה"ל.