לבנון הודיעה בלילה כי העמידה את צבאה במצב הכן בגלל המתיחות בגבול ישראל-לבנון, וכי לפחות ששה מטוסי קרב ישראלים חדרו ביום ה` 16 פעם אל המרחב האווירי שלה. המטוסים הטילו נורי תאורה מעל אזור חוות שבעא.