לפי מדגמי הקלפיות ניצחה ציפי ליבני בפריימריס ב'קדימה' ברוב גדול של כ-10 אחוז את שאול מופז, לאחר שקבלה למעלה מ-47 אחוז מקולות הבוחרים. מופז קיבל רק 37 אחוז.

אולם בסך הכול הפריימריס ב'קדימה' היו הצבעת אי אמון של הציבור הישראלי במערכת הפוליטית בארץ. מספר אחוז המצביעים 'בקדימה' עד פרסום המדגמים , הגיע רק לקצת יותר מ-50 אחוז.
לאחר שהציבור הישראלי הולעט במשך השבועות האחרונים על ידי התקשורת הישראלית, ומשאלי דעת קהל, כי הבחירות ב'קדימה' יקבעו מי יהיה ראש הממשלה הבא, התברר ביום ד' 17.9, עוד בטרם נסגרו הקלפיות בפריימריס הראשונים שנערכו במפלגה, כי המדובר לא במפלגת שלטון, אלא במפלגה קטנה ביותר שאין לה כל השפעה בציבור הישראלי. להצבעה בקלפיות שפוזרו בלמעלה מ-100 נקודות ברחבי המדינה, לא טרחו להופיע עד השעה 10 בערב יותר מאשר35.000 מצביעים מתוך 74.000 שנרשמו כחברי המפלגה. זה סימן לאשר עומד להתחולל בבחירות הבאות לכנסת, כאשר אחוז גבוה מאוד של בעלי זכות בחירה ימנעו מללכת לקלפיות להצביע. בכמות קטנה כזו של בוחרים, מניפולציה פוליטית תוכל להשאיר את ציפי ליבני כראש הממשלה. ההנחה היותר סבירה היא, כי בחודשים הקרובים תערכנה בישראל בחירות כלליות.
אותה תופעה, כמו בקלפיות של 'קדימה', התגלתה ביום ד' בבורסה בתל-אביב. לתדהמת ראשי האוצר, בנק ישראל, וראשי הקהילה הפיננסית, והבנקאות בישראל, התברר להם, כי הציבור הישראלי, כמו דעת הקהל האמריקנית, והאירופאיות, אינו מקבל את ההסברים ודברי ההרגעה שלהם, כי הכול מתנהל כשורה והמשק והבנקים הישראלים אינם חשופים ביותר למשבר הפיננסי בארצות הברית. אחד מוותיקי הבורסה אמר: לציבור הישראלי אין פשוט אמון בנתונים שמסרו הממשלה והבנקים לגבי ההפסדים שנגרמו להם כתוצאה מהתמוטטות בנק ההשקעות 'ליהמן ברזרס'. פרטים בכתבה נפרדת.

Print Friendly, PDF & Email