מאמץ קדחתני של שרי האוצר ונגידי הבנקים הממלכתיים של 7 המדינות המתועשות ה-G-7 המכונסים בוושינגטון, ושל ראשי מדינות אירופה בפריס, להנהיג סדר כלכלי עולמי חדש, בניסיון נוסף למנוע התמוטטות כללית של השווקים הפיננסים בעולם.