מגעים חשאיים בין האמריקנים וגופי המחתרת הסונית בעיראק, במאמץ לבודד את מוסאב זרקאווי ואת אל קעידה.