מדוע מחירי הנפט יורדים. במזרח התיכון מתחוללת עתה רעידת אדמה אמריקנית-איראנית, המלווה ברעידות משנה אמריקניות-סוריות.