מה תהייה התוצאה המדינית והביטחונית של הורדת החמס לכלא ולמחתרת?