מוסקבה וטהרן מכינות את 'הפתעת אפריל' בשיחות הגרעין

'יש לנו כרגע 19,000 צנטריפוגות. 9.000 מהן פועלות, אני מציע בכלל לא לדון במספרן אלא בכמה אשכולות וביחידות הכוח שלהן'. 'זה מאפשר לנו להפעיל מספר צנטריפוגות מדגמים שונים'. Our advice is not to even discuss the number of centrifuges, rather to discuss the unit isolation power. It is possible for some centrifuges to be different type than other. כך פתח השבוע את דבריו בפגישה סגורה בטהרן, עלי סאלחי Ali Akbar Salehi,  ראש הוועדה לאנרגיה גרעינית האיראנית. במילים אחרות, יש לנו האיראנים דרך לעקוף את התחייבות שאיראן נתנה בשיחות ובהסכמי ז'נווה שלא להפעיל את הצנטריפוגות המתקדמות שלה.
דבריו של סאלחי, הם רשימה מרשימה של כל הפרות ההסכמים הגרעיניים עליהם איראן חתמה, ובייחוד הסכם ז'נווה שנחתם לפני ששה חודשים בנובמבר 2013, אשר שר החוץ האמריקני ג'ון קארי מעריך כי זהו השיא בהישגים הדיפלומטים שהשיג. לא רק הבוטות שבהצגת הדברים בטהרן  מצביעה על מחדלי הסכם זה, אלא גם העובדה שעלי סאלחי מעלה ללא כל חשש את נקודות התורפה שאיראן מנצלת  בו עד תום, ערב התכנסותם ביום ה' 3.4 של נציגי שש המעצמות ואיראן בווינה, כדי להכין את המפגש השלישי שייערך בשבוע הבא ( ג'-ד' 9.4-8) של שרי החוץ של ששת המעצמות עם שר החוץ האיראני.
המקורות של תיקדבקה מציינים, כי זו תהייה ההזדמנות הראשונה להיווכח, באם רוסיה מממשת את איומה, לשנות את עמדותיה כלפי התוכנית הגרעינית האיראנית (וגם כלפי המלחמה בסוריה), בגלל מדיניות ארצות הברית ומדינות נאט''ו באוקראינה.
מי שמעצב את מדיניות רוסיה כלפי איראן וסוריה סגן שר החוץ הרוסי סרגיי רייאבקוב Sergey Ryabkov , אמר באחרונה: רוסיה איננה רוצה להשתמש בשיחות הגרעיניות כחלק מהעלאת רף התמודדות בין מוסקבה והמערב'. 'אבל אם רוסיה תרגיש כי לוחצים עליה, היא תנקוט בצעדי תגמול' (בשיחות עם איראן).  Russia wouldn’t like to use these [nuclear] talks as an element of the game of raising the stakes between Moscow and the West, but that if Russia felt forced, it would “take retaliatory measures here as well.
כבר ביום ד' 3.4, אותתו הרוסים על הכיוון החדש בו הם עומדים לנקוט, כאשר מקורות במוסקבה וטהרן הודיעו, כי הן קרובות מאוד לסיכום על הסכם ברטר שייעשה בדיוק את זה.  לפי ההסכם איראן תעביר לרוסיה כל יום 500,000 חביות נפט, ואילו מוסקבה תעביר תמורתן לטהרן סחורות כולל מצרכי מזון. באם הסכם ברטר זה יתחיל לפעול, פירושו יהיה התמוטטות רוב הסנקציות על איראן, כולל התמוטטות אמברגו הנפט.  
 סאלחי מדגיש ומתפאר באוזני שומעיו, 'כי כל פעולות ההעשרה שלנו לא נפסקו'. Enrichment activities have not ceased.
לפי סאלחי העשרת האורניום לדרגות נמוכות נמשכת ללא הפרעה וללא כל הגבלה. זו נקודה חשובה מאוד, משום שהיא מאפשרת לאיראן להעשיר כמויות גדולות של אורניום שאפשר לאחר כן להפוך אותו בזמן קצר לאורניום מעושר לדרגות צבאיות.
בעברו לדבר על כור הפלוטוניום-המים הכבדים באראק, אומר סאלחי: 'בתנאים רגילים אנחנו צריכים בעוד שנתיים שלוש כדי לקדם  בביטחון את בניית אראק'. Under normal situation, we would have needed at least two to three years to advance Arak confidently. 'בז'נווה קיבלנו על עצמנו שלא להתקין בששת החודשים ( המסתיימים עתה באפריל) ציוד מרכזי'. 'בתמורה אנחנו עובדים על העלאת רמת הציוד הזה'. 
We accepted in the Geneva Accord not to install some major equipment in these six months. In return, we will work on equipment quality. בניגוד גמור לדבריהם של נשיא ארה''ב אובמה, ושר החוץ האמריקני ג'ון קארי, לא רק שהעבודה על כור הפלוטוניום באראק לא נפסקה, אלא האיראנים משתמשים בזמן שניתן להם בז'נווה לבנות ולשכלל את כל הציוד הדרוש להם להרכבת כור הפלוטוניום,  וכאשר יגיע הרגע הנכון כל החלקים שעתה עובדים עליהם יורכבו, והכור יפעל.
'ישנם כאלה שאומרים כי הפעולות בכור באראק  הופסקו', מתחכם סאלחי, 'אבל הכור באראק אף פעם לא הופעל, ולכן לא היה מה להפסיק'. Some say that Arak reactor activities have ceased. The Arak reactor has not been in operation for it to cease.
'בהסכמי ז'נווה נושא הפסקת הפעולה של כור המים הכבדים אף פעם אחת לא נכלל' (בדיונים או בהסכם הסופי). 'אבל הם (האמריקנים והאירופאים) הנדסו את דעת הקהל, כדי שההמונים הנבערים יאמינו שהפעולות הקשורות במים כבדים ייפסקו'.  In the Geneva Accord, the matter of ceasing heavy water reactor activities has not been included whatsoever. They have induced public opinion in a way that the populous believes heavy water activities must cease.
סאלחי חושף כאן בפעם הראשונה את טקטיקות המו''מ של ממשל אובמה, ומאשר בכך את הטענות הישראליות, אותן וושינגטון דוחה, כי אין בהסכם ז'נווה, ובמו''מ התנהל בחודשים האחרונים,  מגבלות על המשך בניית ופיתוח כור הפלוטוניום באראק.
דברים אלה של סאלחי מקבלים חיזוק נוסף במשפטים הבאים.
'עכשיו איננו מקימים מתקני עיבוד, (הדרושים להפקת הפלוטוניום ממוטות הדלק הגרעיניים שבכור המים הכבדים). 'אבל אין זאת אומרת שאנו נמשיך  לוותר על זכות זו לתמיד'. Currently, we are not after establishing reprocessing facilities. Of course, this does not mean that we recant this right forever.
במילים אחרות, האיראנים ממשיכים לבנות את כור הפלוטוניום- המים הכבדים באראק, ללא הפסקה.

 

 

Print Friendly, PDF & Email