מוריס טלנסקי למשטרה: אני חושש כי אהוד אולמרט ישלח אנשים לפגוע בי. בית המשפט: עדותו של טלנסקי תימסר בדלתיים פתוחות.

תיקדבקהבדיון שנערך בבית המשפט המחוזי בירושלים ביום ו' 9.5, אמר פרקליט המדינה משה לדור, כי מוריס טלנסקי, איש העסקים האמריקני אשר העביר את הכספים לראש הממשלה אהוד אולמרט, הביע בפני המשטרה חשש כי ראש הממשלה אולמרט ישלח איש או אנשים לפגוע בו. פרקליט המדינה אמר לבית המשפט כי הוא אינו מעלה על הדעת כי ראש הממשלה ינסה להשפיע על העד לשנות את עדותו, אולם מאחר ויש חשש, כי העד המכיר את אולמרט אישית ואשר עמד אתו בקשרים קרובים תקופה ארוכה כל כך ייסוג מהסכמתו להעיד, הרי שצריך להקדים את העדות.
עו"ד אלי זוהר המייצג את אהוד אולמרט אמר, כי החלטה של בית המשפט לקיים תהליך של מתן עדות מוקדמת, תפגע בראש הממשלה,מאחר והוא אינו מכיר את כל חומר החקירה, ואיננו יודע איזה שאלות עליו לשאול את העד. לבסוף הכריע בית המשפט כי בקרוב ימסור טלנסקי עדות מקדימה. בהחלטה חשובה אחרת, קבע בית המשפט המחוזי בירושלים, בראשותה של הנשיאה השופטת מוסיה ארד, תוך התנגדות פרקליטות המדינה, ועו"ד הדין שמייצג את אולמרט כי העדות של טלנסקי תימסר בדלתיים פתוחות.
המקורות שלנו מציינים, כי בכך הפקיע בית המשפט את ניהול ההליך המשפטי גם מהתביעה וגם מעורכי הדין של ראש הממשלה, כשהוא יציג את כל השאלות שהעד יישאל על ידי שני הצדדים ואת תשובותיו לידיעת הציבור. במילים אחרות, בית המשפט מוסיף לפרשה, את האלמנט של דעת הקהל, כגורם בתהליכי קבלת ההחלטות בפרשה זו. עד עתה ניסה ראש הממשלה להציג את הפרשה כמשפטית בלבד, המאפשרת לו להמשיך בתפקידו ללא הפרעה.
זו פעם ראשונה בתולדות 60 שנות קיומה של מדינת ישראל, שעד בחקירת שוחד של פוליטיקאי ישראלי מביע חשש כי הפוליטיקאי, במקרה זה ראש ממשלה, ישלח אנשים שיפגעו בו פיזית. צריך לשים לב גם לטיעון שבו השתמש פרקליט המדינה אשר הרחיב את הדיבור על ההיכרות ארוכת השנים בין אהוד אולמרט וטלנסקי. פרקליט המדינה ביקש להדגיש כי דבריו של טלנסקי באו על רקע היכרות זו.
המקורות שלנו מציינים כי העדות של טלנסקי,אשר תתקיים בשבוע הבא,תעלה שמות נוספים של תורמים תושבי חוץ שהעבירו באמצעות טלנסקי לראש הממשלה אהוד אולמרט. עם היוודע שמותיהם של התורמים, והסכומים שהם העבירו, הפרשה והסערה מסביבה יתעצמו.

Print Friendly, PDF & Email