מיוחד ובלעדי למקורות הפלסטינים של תיקדבקה: מנהיגות החמס ישבה כל הלילה והרכיבה ואיישה את התיקים של שתי ממשלות. ממשלה אחת בהשתתפות הפת"ח. ממשלה שנייה ללא השתתפות הפת"ח. בשני ההרכבים, יקבלו המזכיר הכללי של החזית העממית לשחרור פלסטין אחמד סעדאת, וראש התנזים מרואן ברגותי, שניהם בכלא הישראלי, תפקידי שרים. מהדיונים עולה כי החמס מודע לזה כי יו"ר הרשות אבן מאזן מכין להם `מארב` ומתכונן תוך כמה חודשים להודיע על פיזור הפרלמנט הפלסטיני והכרזת בחירות חדשות. אם אבו מאזן ימשיך בהכנות אלה מתכונן החמס להקדים אותו, ובעזרת רוב של שני שליש שישיג בפרלמנט הוא יכריז על בחירות חדשות לתפקיד יו"ר הרשות. לחמס יש כבר מועמד לתפקיד המסוגל להביס את אבו מאזן.

המקורות שלנו מוסרים כי גם אם תקום ממשלת קואליציה בין החמס והפת"ח, יטילו מנהיגי החמס ווטו על השתתפותם של האישים הפלסטינים הבאים בממשלה החדשה: מוחמד דחלאן, נביל שעת, ג`יבריל ראג`וב. סאלים פאייד, וחנה עשראווי.
המקורות של תיקדבקה מדווחים כי עוד הוחלט בדיוניים כי בכל ממשלה שהחמס יקים יהיו 24 שרים פלסטינים, ורק 5 מהם יהיו שרים מהחמס. אם תקום ממשלה בלי הפת"ח ראשי החמס יקבלו את תפקידי ראש הממשלה, שר החוץ, השר לביטחון פנים, האוצר, והחינוך. אם תקום ממשלה בהשתתפות הפת"ח, כל תיקי המפתח האלה למעט ראש הממשלה, יימסרו לפת"ח, כאשר החמס עומד על כך כי לתפקיד שר הפנים, הממונה על גופי הביטחון הפלסטיניים תמונה אישיות המקובלת עליהם. בדיוניים שהתקיימו במשך הלילה הכניסו ראשי החמס שינויים לא מהותיים במצע שלהם כדי לרככו ולאפשר לפת"ח להיכנס לממשלה.
אולם את עיקר המאמץ הפוליטי שלהם מרכזים ראשי החמס במאמציהם לשריין לעצמם רוב של שני שליש, 88 מושבים, בפרלמנט הפלסטיני המונה 132 מושבים. זאת במטרה לחסום את תוכניתו של אבו מאזן להכריז על בחירות פלסטיניות חדשות תוך ששה עד שמונה חודשים. ראשי החמס שמודעים לכך כי אבו מאזן רוצה לסלקם מהשלטון, מכינים מהלך לסלק אותו מהשלטון. כבר כיום עומדים לרשות החמס קולותיהם של 83 מצירי הפרלמנט הפלסטיני. 74 קולות אנשי החמס. 3 קולות של הרשימה הפלסטינית העצמאית, מפלגתו של מוסטפה ברגותי, 4 קולות של צירים עצמאיים, ו-2 קולותיהם של נציגי החזית העממית. החמס צריך לגייס לתמיכה בו עוד 5 צירים בלבד, כדי לשתק או להביס את אבו מאזן. קולות אלה יכולים לבוא `מעריקים` שיפרשו במשך הזמן מהפת"ח הנמצא בהתפוררות, מנציגי החזית הדמוקרטית, או מצירי הפרלמנט הנוצרים שמספרם מגיע ל-4. שניים מירושלים ושניים מבית לחם.

Print Friendly, PDF & Email