מיוחד ובלעדי למקורות הצבאיים של תיקדבקה: כל ראשי זרועות הביטחון, צה"ל, השב"כ, גופי מודיעין אחרים, והמשטרה, הגישו ב-24 השעות האחרונות לראש הממשלה אריאל שרון ולשר הביטחון את הסתייגויותיהם בכתב מהסכם המעברים ששרת החוץ האמריקנית קונדוליסה רייס כפתה ביום ג` 15.11. פנייה כזו בכתב היא אירוע נדיר ביותר שיש לו שתי משמעויות. א: כל ראשי זרועות הביטחון של המדינה מעלים, כל אחד לחוד, בפני ראש הממשלה ושר הביטחון, חששות כבדים ביותר שקיימים אצלם מהצפוי בתחום הטרור, עם הפעלת ההסכם. ב: כל אחד מגורמים אלה רוצה כי הסתייגויותיהם יהיו בכתב. זאת כדי שלא ייבואו אליהם מאוחר יותר בטענות, או שינסו לגלגל לעברם את האחריות, כאשר הדברים הקשים, אותם הם מעלים בפנייה, יתרחשו. הפרטים המלאים בראש עמוד החדשות.